Language
ALL
 • ALL
 • 製程
 • 廠商
BRUKER Contour LS-K 高速3D光學顯微鏡

1 2
產品特色
產品資訊
 • 高速3D型貌量測 <5mm/sec & 針對電子零組件及精密加工,QA/QC與缺陷分析 & 操作簡單且可自動量測
連絡窗口

若有任何需求,請與我們聯繫

 • 潘慶龍
  • Tel : 03-5530377
  • Mail : carter_pan@tkk.com.tw
 • 彭雅雯
  • Tel : 03-5530377 ext.103
  • Mail : Joyce_Peng@tkk.com.tw